跳到主要内容

益普索v sodelovanjužNacionalniminštitutomZA javno zdravje(NIJZ)吊舱okriljem ...

小号CIM本身Slovencisoočajovčasupandemije在KAKO trenutne razmere vplivajo在...

Globalna prisotnost v90 trgov

VSI TRGI

V Ipsosu SE strastnonavdušujemo河畔družbo,TRGI在ljudmi。
“游戏改变者” - NAS的口号 - povzema核苷酸酶ambicije:
zagotovitiresničnorazumevanje在olajšatidelovanje vspre​​minjajočemSE okolju,
zato达lahko NASInaročnikisprejemajohitrejše,pametnejše在drznejšeodločitve。